Informuojame, kad šiuo metu fiksuojami DMS sutrikimai, dėl kurių galimi neplanuoti prisijungimo sesijų užbaigimai. Problema sprendžiama. Rekomenduojame dažniau saugoti vedamus duomenis.